Category: Պատգամաւորներ

6-րդ նստաշրջան – Արևմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի 1-ին գումարման պագտամավորներ (16.09.2017 թ.)

Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին գումարման պագտամավորներ (փոփոխություններով և լրացումներով): Լիազորությունները հաստատվել են 16.09.2017 թ. կայացած 6-րդ նստաշրջանում:          Ազգանուն     Անուն Աբրահամեան Վրէժ Աթաքյան Վլադիմիր Ավետիսեան Կամո Ավետիսյան Պերճ Ավթանդիլյան Վանյա Արամյան Հրայր Բաբախանյան Վահան Բաբայան Հասմիկ Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բանգոյան Արմեն Բեգլարյան Լեվոն Գարեգինյան  Աշոտ Գյուլոյան Յուլիա …

Continue reading

ԱՀ Աժ 4-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (17.12.2016 թ.)

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 4-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (17.12.2016 թ.)  Ազգանուն   Անուն Աբրահամէան Վրէժ Աթաքեան Վլադիմիր Աւետիսէան Կամօ Աւետիսեան Պերճ Աւթանդիլեան Վանեայ Արամեան Հրայր Բաբայեան Յասմիկ Բաբայեան Տիգրան Բալայեան Դաւիթ Բանգոյեան Արմէն Բէգլարեան Լեւոն Գայաէան Համբար Գասպարէան Սարգիս Գիւլոյեան Իւլիայ Գրիգորեան Դիանայ Գրիգորեան Էռնեստ Դալբաս Սեւան Ժամկոտչեան Վազգէն Խամոյեան Ռադիկ Խաչատրեան Աննա Խինոյեւ Դաւիթ …

Continue reading

ԱՀ Աժ 3-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (27.12.2015 թ.)

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 3-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (27.12.2015 թ.)           Ազգանուն   Անուն Աբրահամէան Վրէժ Աթաքէան Վլադիմիր Աւետիսէան Կամօ Աւետիսեան Պերճ Աւթանդիլեան Վանեայ Արամեան Հրայր Բաբայեան Յասմիկ Բաբայեան Տիգրան Բալայեան Դաւիթ Բանգոյեան Արմէն Գայաէան Համբար Գասպարէան Սարգիս Աւատիս Գիւլոյեան Իւլիայ Գրիգորեան Դիանայ Գրիգորեան Էռնեստ Գրիգորեան Վահան Դալբաս Սեւան Ժամկոչեան Վազգէն …

Continue reading

ԱՀ Աժ 2-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (18.10.2014 թ.)

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 3-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (18.10.2014 թ.)  Ազգանուն   Անուն Աբրահամէան Վրէժ Աթաքէան Վլադիմիր Ալեքսանեան Դաւիթ Ալեքսանեան Սաթենիկ Աւետիսէան Կամօ Աւետիսեան Պերճ Աւթանդիլեան Վանեայ Բաբայեան Յասմիկ Բաբայեան Տիգրան Բալայեան Դաւիթ Բանգոյեան Արմէն Գայաէան Համբար Գասպարէան Սարգիս Աւատիս Գիւլոյեան Իւլիայ Գրիգորեան Դիանայ Գրիգորեան Վահան Դալբաս Սեւան Ժամկոչեան Վազգէն Իչմելեան Սեյրան Խաչատրեան Աննա Խաչատրեան …

Continue reading

ԱՀ Աժ 1-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (18.01.2014 թ.)

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 3-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (18.01.2014 թ.)           Ազգանուն   Անուն Աբրահամէան Արմէնակ Աբրահամէան Վրէժ Աթաքեան Վլադիմիր Ալեքսանեան Դաւիթ Ալեքսանեան Սաթենիկ Առաքելեան Զաքար Աւագեան Կ’արինէ Աւետիսէան Կամօ Աւետիսեան Պերճ Բաբայեան Յասմիկ Բաբայեան Տիգրան Բալայեան Դաւիթ Գայաէան Համբար Գասպարէան Սարգիս Աւատիս Գիւլոյեան Իւլիայ Գրիգորեան Վահան Դալբաս Սեւան Իչմելեան Սեյրան Խաչատրեան …

Continue reading

Արմէն Տէր-Սարգսեան – Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ

Արմէն Տէր-Սարգսեան, Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ, ընտրուել է Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին նստաշրջանում` 18 յունուար 2014 թ.: