Category: Նորութիւններ

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ` Արմէնակ Աբրահամեան (20.01.2014 – 11.06.2017)

Արմէնակ Աբրահամեան, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ է ընտրուել Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին նստաշրջանում` 20 յունուար 2014 թ., 2004 թ. Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի Նախագահ: 2017 թ յունիս 11-ին լիազօրութիւնները դադրեցուած են  Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին գումարման 5-րդ նստաղրջանում՝  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պետական օրէնքները կոպիտ խախտուներու եւ իշխանութեան իւրացման փորձի մեղադրանքներով:

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ   Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) ձեւաւորման մասին

Յարգելի՛ հայրենակիցնէր Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային խորհուրդը, Արեւմտեան Հայաստանի վտարանդի կառավարութիւնը եւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողով (Խորհրդարան) ձեւաւորող յատուկ յանձնաժողովը, ստանձնելով Արեւմտեան Հայաստանի պետական համակարգերի կազմաւորման ու ստեղծման, հայերի գոյութեան ու ինքնութեան պահպանման, Արեւմտեան Հայաստանի տնտեսութեան վերականգնման ու վերաշինութեան պատասխանատուութիւնը, Յայտարարում են` Ստեղծել Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողով (Խորհրդարան), որն իրականացնելու է հայութեան ուժերի համախմբումը: Հենքային համարել …

Continue reading

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր Ը ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր Ը ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ Նկատի ունենալով հետեւեալ դրոյթները. –Հազարամեակներէ ի վեր հայերու մեծամասնութիւնը ապրած է Արեւմտեան Հայաստան, իբրեւ այդ շրջանի բնիկ ժողովուրդ, ուր հիմնած է կայուն եւ բարգաւաճ պետութիւն եւ ստեղծած մշակութային առաջնակարգ արժէքներ.

Continue reading

Load more