Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը վաւերացրել է  «Ծովային իրաւունքի մասին» ՄԱԿ-ի Կոնուենցիան

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովը (Խորհրդարանը) յայտնում է, որ`

ղեկավարուելով ծովային իրաւունքին վերաբերող բոլոր հարցերը փոխըմբռնման եւ համագործակցութեան ոգով կարգաւորելու ցանկութեամբ,
գիտակցելով, որ ծովային տարածութեան հիմնախնդիրները սերտօրէն փոխկապակցուած են եւ պէտք է դիտուեն որպէս մէկ ամբողջութիւն,
ճանաչելով սոյն Կոնուենցիայի միջոցով հաստատելու եւ իրապէս արժեւորելու բոլոր պետութիւնների ինքնիշխանութեան ցանկութիւնը, այնպիսի մի իրաւական ռեժիմ սահմանելու ծովերի ու օւկիանոսների համար, որը կնպաստի միջազգային հաղորդակցութիւններին եւ ծովերն ու օւկիանոսները խաղաղ նպատակներով օգտագործելուն,
հաշուի առնելով այն փաստը, որ այդ նպատակների նուաճումը կնպաստի արդարացի եւ իրաւահաւասար միջազգային տնտեսական կարգի հաստատմանը,
վստահ լինելով, որ սոյն Կոնուենցիայի միջոցով ծովային իրաւունքի կոդիֆիկացիան եւ առաջադիմական զարգացումը կը նպաստեն խաղաղութեան, անվտանգութեան, բոլոր պետութիւնների միջեւ համագործակցութեան եւ բարեկամական յարաբերութիւնների ամրապնդմանը` արդարութեան եւ իրաւահաւասարութեան սկզբունքներին համապատասախան,

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը վաւերացրել է «Ծովային իրաւունքի մասին» 10 դեկտեմբեր 1982 թ. ՄԱԿ-ի Կոնուենցիան:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)
Լրատուական ծառայութիւն

09.08.2016 թ.