Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը վաւերացրել է Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովը (Խորհրդարանը) յայտնում է.

նկատի առնելով, որ Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը` խաղաղութեան պայմանագիր է,

հաշուի առնելով, որ Սեւրի խաղաղութեան պայմանագրի ստորագրումից ի վեր Մերձաւոր Արեւելքում չեն դադարում զինեալ հակամարտութիւնները,

հաշուի առնելով, որ Սեւրի խաղաղութեան պայմանագրի վաւերացումը կարող է վճռական քայլ հանդիսանալ Մերձաւոր Արեւելքում իրական խաղաղութեան ու համագործակցութեան հաստատման,

հաշուի առնելով, որ Սեւրի խաղաղութեան պայմանագրով են հաստատուել Մերձաւոր Արեւելքի պետութիւնների սահմանները, այդ թւում` Հայաստան պետութեան սահմանը, որի վերաբերեալ կայացուել է Իրաւար վճիռ, որը սակայն կեանքի չի կոչուել,

առաջարկոցել է Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութեանը դիմել Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը ստորագրած պետութիւններին այն վաւերացնելու կոչով:

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահը վաւերացրել է.

այ) Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը, ստորագրուած 10 օգոստոս 1920 թ., Սեւրում, ինչպէս նաեւ նոյն օրը ստորագրուած լրացուցիչ պայմանագրերի Հաւելուածները,
բ) լիազօրուած է հետապնդել ԱՄՆ 28-րդ Նախագահ Վուդրոյ Վիլսոնի Իրաւարար վճռի Պաշտօնավարութեան հրամանի իրականացման գործընթացը, ստորագրուած 22 նոյեմբեր 1920 թ.:
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)
Լրատուական ծառայութիւն

24 յունիս 2016 թ.