6-րդ նստաշրջան – Արևմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի 1-ին գումարման պագտամավորներ (16.09.2017 թ.)

Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին գումարման պագտամավորներ (փոփոխություններով և լրացումներով): Լիազորությունները հաստատվել են 16.09.2017 թ. կայացած 6-րդ նստաշրջանում:

         Ազգանուն     Անուն

 

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամավորներ