5-րդ նստաշրջանի օրակարգ

Օրակարգի նախագիծը ընդունված է Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի)

Նախագահության նիստով՝ 07.06.2017 թ., N -12

 

 Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի5-րդ նստաշրջանի օրակարգ

  

11.06.2017 թ.

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավորների գրանցում Երեւանի ժամանակով 11:00-ից 12:00:

 

:Առաջին նիստ, 12:00-ից 14:00

 

 1. Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 5-րդ նստաշրջանի բացումը:
 1. Հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն:
 2. 5-րդ նստաշրջանի օրակարգի հաստատում:
 3. Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ Արմեն Տեր-Սարգսյանի զեկույցը օրակարգի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգում ստեղծված իրավիճակի եւ դրանից դուրս գալու ուղիների վերաբերյալ:
 4. Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:
 5. Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Տիգրան Փաշաբեզյանի ելույթը օրակարգի հարցերի վերաբերյալ:
 1. Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Մշտական հանձնաժողովների նախագահների եւ պատգամավորների ելույթները եւ առաջարկները:
 1. Ելույթներ, հարցեր, առաջարկներ:

 

Ընդմիջում՝ 14:00-14:30:

 

Երկրորդ նիստ, 14:30-ից 17:00

 

 1. Որոշում Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ ընթերցման եւ Սահմանադրության ընդունման հետագա ընթացակարգի վերաբերյալ:
 1. Ելույթներ, հարցեր, առաջարկներ:
 1. 4-րդ նստաշրջանից հետո Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության կողմից ընդունված որոշումների հաստատում:
 1. Ելույթներ, հարցեր, առաջարկներ:
 2. Այլ հարցեր:
 3. Նիստի փակումը:

 

12.06.2017 թ.

Երրորդ նիստ, ժամը 10:00-ից 14:00

 

 1. Աշխատանքներ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի  (Խորհրդարանի) Մշտական հանձնաժողովներում:

  

Արմեն ՏերՍարգսյան

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ

07.06.2017 թ.