Հայկական զօրքերի զինուորական շքերթը Կարսում եւ Արեւմտեան Հայաստանոմ -1917թ.

Հայկական զօրքերի զինուորական շքերթը Կարսում եւ Արեւմտեան Հայաստանոմ -1917թ.