2017 թուականի ապրիլ 24-ին Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական պատուիրակութիւնը՝ Հանրապետութեան Վարչապետ Տիգրան Փաշաբեզեանի գլխաւորութեամբ, հիշատակելի տուրք մատուցեցին Սրբոց Նահատակներուն – Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն:

2017 թուականի ապրիլ 24-ին Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական պատուիրակութիւնը՝ Հանրապետութեան Վարչապետ Տիգրան Փաշաբեզեանի գլխաւորութեամբ, հիշատակելի տուրք մատուցեցին Սրբոց Նահատակներուն – Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն:

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութեան անդամները, Ազգային ժողովի /(Խորհրդարանի) պատգամաւորները եւ քաղաքացիները ծաղիկներ դրին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի անմար կրակի մօտ Երեւան:

(Ֆօտոհաղորդագրութիւն)