Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ` Արմէնակ Աբրահամեան (20.01.2014 – 11.06.2017)

Արմէնակ Աբրահամեան,

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ է ընտրուել Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին նստաշրջանում` 20 յունուար 2014 թ.,
2004 թ. Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի Նախագահ:

2017 թ յունիս 11-ին լիազօրութիւնները դադրեցուած են  Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին գումարման 5-րդ նստաղրջանում՝  Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պետական օրէնքները կոպիտ խախտուներու եւ իշխանութեան իւրացման փորձի մեղադրանքներով: