Արմէն Տէր-Սարգսեան – Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ

Արմէն Տէր-Սարգսեան,
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահ, ընտրուել է Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին նստաշրջանում` 18 յունուար 2014 թ.: