ԱՀ Աժ 1-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (18.01.2014 թ.)

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 3-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (18.01.2014 թ.)
          Ազգանուն   Անուն

 • Աբրահամէան Արմէնակ
  Աբրահամէան Վրէժ
  Աթաքեան Վլադիմիր
  Ալեքսանեան Դաւիթ
  Ալեքսանեան Սաթենիկ
  Առաքելեան Զաքար
  Աւագեան Կ’արինէ
  Աւետիսէան Կամօ
  Աւետիսեան Պերճ
  Բաբայեան Յասմիկ
  Բաբայեան Տիգրան
  Բալայեան Դաւիթ
  Գայաէան Համբար
  Գասպարէան Սարգիս Աւատիս
  Գիւլոյեան Իւլիայ
  Գրիգորեան Վահան
  Դալբաս Սեւան
  Իչմելեան Սեյրան
  Խաչատրեան Քաջիկ
  Կարագոզեան Կարապետ
  Հայրապետեան Կ’արինէ
  Հարմանդայեան Արմէնակ
  Յարութիւնեան Արամ
  Յարութիւնեան Հայկ
  Յարութիւնեան Տիգրան
  Յովհաննիսեան Արմէն
  Յովհաննիսեան Զաւէն
  Ղազարոսէան Վիոլետայ
  Ղուշեյեան Վահագն
  Մաթեւոսեան Սմբատ
  Մանջիկէան Վարդան
  Մելիքջանեան Արսեն
  Մինասեան Գագիկ
  Մկրտչեան Արամ
  Նազարէան Բէատրիչէ
  Նալբանդեան Աննա
  Նահատակեան Անահիտ
  Նիկողոսեան Ալվարդ
  Շահբազեան Մարտիրոս
  Շահբազեան Փառանձեմ
  Շահնազարեան Անուշաւան
  Չատինեան Արմէնուհի
  Չիտեան Ազնիւ
  Պասսամ Դահհան
  Պետրոսեան Արմէնուհի
  Պետրոսեան Լիւդուիգ
  Պրազեան Կարեն
  Ջուլհակեան Տաթեւիկ
  Սագերտեանց Վաղարշակ
  Սաւգուլեան Յարութիւն
  Սեդրակեան Վարդան
  Սերոբեան Կ’արինէ
  Վարդանեան Կարեն
  Տէր-յովհաննէսով Կոնստանտին
  Տէր-յովհաննէսովայ Կ’արինէ
  Տէր-սարգսեան Արմէն
  Տոզլիյեան Կրինէ
  Տօնոյեան Արմէն
  Տրապիզոնեան Գալուստ
  Փաշաբեզեան Տիգրան
  Փիլիպոսեան Հրաչեայ
  Օհանեան Սաիդայ
  Ֆահրադեան Արմինէ
  ֆօն Բագրատունի Ռոլանդ Ջոզեֆ