ԱՀ Աժ 2-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (18.10.2014 թ.)

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 3-րդ նստաշրջանի պատգամաւորներ (18.10.2014 թ.)

 Ազգանուն   Անուն

 • Աբրահամէան Վրէժ
  Աթաքէան Վլադիմիր
  Ալեքսանեան Դաւիթ
  Ալեքսանեան Սաթենիկ
  Աւետիսէան Կամօ
  Աւետիսեան Պերճ
  Աւթանդիլեան Վանեայ
  Բաբայեան Յասմիկ
  Բաբայեան Տիգրան
  Բալայեան Դաւիթ
  Բանգոյեան Արմէն
  Գայաէան Համբար
  Գասպարէան Սարգիս Աւատիս
  Գիւլոյեան Իւլիայ
  Գրիգորեան Դիանայ
  Գրիգորեան Վահան
  Դալբաս Սեւան
  Ժամկոչեան Վազգէն
  Իչմելեան Սեյրան
  Խաչատրեան Աննա
  Խաչատրեան Էդգար
  Կարագոզեան Կարապետ
  Համբարձումեան Հրաչեայ
  Հարմանդայեան Արմէնակ
  Յարութիւնեան Հայկ
  Յարութիւնեան Տիգրան
  Յովհաննիսեան Արմէն
  Յովհաննիսեան Զաւէն
  Յովհաննիսեան Յարութիւն
  Ղազանջեան Աշոդ
  Ղազարեան Հայկ
  Ղազարոսէան Վիոլետայ
  Մանջիկէան Վարդան
  Մելիքջանեան Արսեն
  Մելքոն Ժորժ
  Մելքումեան Սերգեյ
  Մհերեան Սամուել
  Նազարէան Բէատրիչէ
  Նահատակեան Անահիտ
  Նիկողոսեան Ալվարդ
  Շահնազարեան Անուշաւան
  Շիրինեան Հրաչեայ
  Չիտեան Ազնիւ
  Պասսամ Դահհան
  Պրազեան Կարեն
  Ջուլհակեան Տաթեւ
  Սաւգուլեան Յարութիւն
  Սարգսեան Արձեւ
  Սէգերտեանց Վաղարշակ
  Սեդրակեան Վարդան
  Վարդանեան Կարեն
  Տէր – Յովհաննէսով Կոնստանտին
  Տէր – Յովհաննէսովայ Կ’արինէ
  Տէր-մարտիրոսեան Արամ
  Տէր-սարգսեան Արմէն
  Տոզլիյեան Կ’արինէ
  Տօնականեան Աղուան
  Տօնոյեան Արմէն
  Տրապիզոնեան Գալուստ
  Քալամկերեան Վարդան
  Օհանեան Սաիդայ
  ֆօն Բագրատունի Ռոլանդ Ջոզեֆ