Իրաւական փաթեթ

Արեւմտեան Հայաստանի հայերու եւ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքներու պաշտպանութեան իրաւական-քաղաքական միասնական փաթեթ – (արեւմտահայերեն)

Ժողովածուն կը ներկայացնէ Հայկական Հարցի վերջնական կարգաւորման, Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքներու պաշտպանութեան, ինչպէս նաեւ Հայաստանի նկատմամբ հայութեան իրաւունքներու պաշտպանութեան իրաւական-քաղաքական փաթեթի առանցքային-հիմնական բաժինը, անոր մաս կազմող հռչակագրերն ու հրամանագրերը, որոշումներն ու յայտարարութիւնները:

5-րդ լրամշակուած հրատարակութիւնը կը պարունակէ նոր կարեւոր փաստաթուղթեր, որոնք զետեղուած են ժողովածուի բոլոր 6 գլուխներուն մէջ:

Ստորեւ ներկայացնում ենք Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան (Հայաստան) պաշտօնական կայքէջերը, որտեղ կարող եք գտնել վերոյիշյալ բոլոր նիւթերը, այդ թւում՝ ժողովածուի տարբեր լեզուներով օրինակները «Իրաւական փաթեթ» բաժնում.

www.western-armenia.info, www.parliament-wa.info, www.gov-wa.info, www.government-western-armenia.info, www.citizenship-western-armenia.info, www.elections-western-armenia.info, www.hamshenian.info:

Կառավարութեան եւ խորհրդարանի էլ. հասցէներն են. [email protected], [email protected], [email protected]:

Ժողովածուն այլ լեզուներով հրատարակելու պարագային բնագիր կը համարուի հայերենը:

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Հայրենակցական Միութիւններու Խորհուրդի «Բնօրրան» հանդէսի ղեկավար – խմբագիր Ժոզեֆ Ավետիսեանին, ում նախաձեռնութեամբ, ելնելով ժամանակի հրամայականէն, շարք մը կարեւոր նիւթեր 2013 թ. հրապարակուեցան հանդէսին մէջ (թիւ 1-6 (21-26), էջ 208-235):