Batı Ermenistan Ermenilerinin ve Batı Ermenistan’ın haklarının savunmasına yönelik hukuki ve siyasi birleşik paket.

Batı Ermenistan Ermenilerinin ve Batı Ermenistan’ın haklarının savunmasına yönelik hukuki ve siyasi birleşik paket.
(Belgeler paketi)

Bu paket Ermeni sorunun nihai çözümüne, Batı Ermenistan Ermenilerinin hakları ve Ermenilerin Batı Ermenistan üzerinde var olan haklarının savunmasına yönelik hukuki ve siyasi evraklarının, bunun bir parçası olarak kabul edilen bildirgelerin, kararların ve beyanların bütünlüğüdür.
2. genişletilmiş baskı paketinin bütün dört bölümlerinde yer almış, yeni önemli evraklar mevcuttur. Bu paket Ermenice, Rusça, İngilizce ve Fransızca olarak basılmıştır. Bunların dışında başka dillere tercüme edildiğinde, orijinal metin Ermenice baskısı sayılacaktır.
Yurttaşlar dernekleri konseyinin ‘Bnorran’ dergi yönetmeni ve baş editörü Josef Avedisyan’a teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Onun girişimiyle bu paketten birçok önemli evraklar ve metinler dergi olarak yayınlandı. (2013, N.1-6 (21-26), sayfalar 208-235)

 

Batı Ermenistan Ermenileri ve Batı Ermenistan haklarının savunmasına yönelik Hukuki-Siyasi birleşik paket