Bolivya Çokuluslu Cuhuriyeti Senato Başkanı

Bolivya Çokuluslu Cuhuriyeti Senato Başkanı
Bayan Zonia Guardia Melgar’a

Sayın Başkan
Bolivya halkına, Senatosuna ve Devletine Ermeni Soykırımı’nı tanıyan, işlenen suçu kınayan ve Ermeni Halkına desteğini belirten tasarının kabulu için teşekkür ederiz.

Çeştli ülkelerin ve parlamentoların Ermeni Soykırımını tanıyan çok tasarılar vardır. Bu tasarıların bir kısmı sorunun içeriğini kismen de olsa yansıtıyor, bir kısmı da yansıtmamaktadır.

Özellikle Bolivya Parlamentosu’nun kabul ettiği tasarının içeriğini çok önemsiyoruz. Tasarı kesin ve doğru bir şekilde Ermeni Soykırımı’nı ve Batı Ermenistan ermenilerinin hakları ile ilgili gerçekleri yansıtmaktadır.

Ayrıca tasarıdaki şu ifade şekli için de teşekkür ederiz ”Bolivya Yasama Meclisi insan hakları, hakikat ve adalet için Ermeni halkının haklı mücadelesini paylaşıyor ve destekliyoruz. O insan hakları, hakikat ve adalet değerlerine olan güçlü bağlığını beyan ediyor ve Ermeni halkına uygulanan soykırımı ve çektiği acıları inkâr politikasını kınıyor”.

Sayın Başkan
Bize uzatılan elinizi güçlü bir şekilde sıkıyor ve bildiriyoruz ki, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) ve Sürgünde Batı Ermenistan Hükümeti bütün ülkelerin ve halkların yaşama haklarının savunulması, kabul edilmesi ve korunması için her düzeydeki işbirliğine hazırdırlar.

Lütfen en derin saygılarımızı kabul ediniz.

Armen Ter-Sarkisyan
Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) Başkanı
27.12.2014