Рубрика: Комиссии

Комиссия по вопросам информации и СМИ

Комиссия по вопросам информации и СМИ Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Նանձնաժողովի նախագահ` Տիգրան Հարությունյան Հանձնաժողովի անդամներ` Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեւոն Գրիգորյան Դիանա Գրիգորյան Էռնեստ Ժամկոչյան Վազգեն Խաչատրյան Աննա Համբարձումյան Հրաչյա Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Տիգրան Մելիքյան Արտաշես Նահատակյան Անահիտ Շահնազարյան Անուշավան Պրազյան Կարեն Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տեր-Սարգսյան Արմեն Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են.

Комиссия по вопросам духовной сферы и религии

Комиссия по вопросам духовной сферы и религии Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Հանձնաժողովի նախագահ` Արմենակ Հարմանդայան Հանձնաժողովի անդամներ` Բալայան Դավիթ Գասպարեան Սարգիս Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Էռնեստ Խինոյեվ Դավիթ Խոսրոեվ Ռազմիկ Հարմանդայան Արմենակ Ղազանջյան Աշոդ Մելքումյան Սարո Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նահատակյան Անահիտ Նիկողոսյան Ալվարդ Շահնազարյան Անուշավան Քալամկերյան Վարդան Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են.

Комиссия по вопросам ветеранов и инвалидов

Комиссия по вопросам ветеранов и инвалидов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Նանձնաժողովի նախագահ` Վրէժ Աբրահամեան Հանձնաժողովի անդամներ`  Աբրահամեան Վրէժ Բալայան Դավիթ Գայաեան Համբար Խինոյեվ Դավիթ Ղազարոսեան Ժան Ղազարոսեան Վիոլետա Նիկողոսյան Ալվարդ Նազարեան Բեատրիչե   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են.

Комиссия по вопросам внутреннего регламента и организации работы

Комиссия по вопросам внутреннего регламента и организации работы Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Բաբայան Տիգրան Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Դիանա Խամոյան Ռադիկ Հարությունյան Տիգրան Ղազարոսեան Վիոլետա Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Քալամկերյան Վարդան Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են.

Читать далее