Video – Истинный благотворитель – это всегда самый скромный человек

Истинный благотворитель – это всегда самый скромный человек.

Новогодние подарки школьникам приграничного села Чинар.

(Իսկական բարերարը` միշտ առավել համեստ մարդն է:

Ամանօրյա նվերներ սահմանամերձ Չինար գյուղի դպրոցականների համար:)

на армянском языке.