Category: Պատգամավորներ

Հարությունյան Տիգրան – Խորհրդարանի պատգամավոր

Տիգրան Հարությունյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Լրատվության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ

Continue reading

Փոլադեան Մացակ – Խորհրդարանի պատգամավոր

Մացակ Փոլադեան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Աբրահամեան Նարեգ— Խորհրդարանի պատգամավոր

Նարեգ Աբրահամեան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Միքաելյան Արտաշես – Խորհրդարանի պատգամավոր

Արտաշես Միքաելյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Ֆինանսական եւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Բեկլարյան Լեվոն – Խորհրդարանի պատգամավոր

Լեվոն Բեկլարյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Փոլատիդիս Էդուարդոս– Խորհրդարանի պատգամավոր

Էդուարդոս Փոլատիդիս, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Վետերանների եւ հաշմանդամների հարցերի հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Խինոյեվ Դավիթ – Խորհրդարանի պատգամավոր

Դավիթ Խինոյեվ, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.:   Բնիկ ժողովուրդների եւ ազգային փոքրամասնությունների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին – Խորհրդարանի պատգամավոր

Կոնստանտին Տեր-Հովհաննեսով, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.:   Ներքին կանոնակարգի եւ աշխատակարգի հանձնաժողովի նախագահ

Continue reading

Սիմոնյան Շուշաննա – Խորհրդարանի պատգամավոր

Շուշաննա Սիմոնյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Սագերտյանց Վաղարշակ – Խորհրդարանի պատգամավոր

Վաղարշակ Սագերտյանց, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.:   Երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողովի նախագահ

Continue reading

Load more