Օ Ր Ե Ն Ք «Գաղութացված երկրներին եւ ժողովուրդներին անկախություն շնորհելու մասին» Հռչակագրի Ճանաչման եւ միանալու մասին, ընդունված 14 դեկտեմբերի 1960 թ. ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից 14 դեկտեմբերի 1960 թ. ընդունված «Գաղութացված երկրներին եւ ժողովուրդներին անկախություն շնորհելու մասին» Հռչակագրի Ճանաչման եւ միանալու մասին

 

Ընդունված է՝

 Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից,

19 հուլիսի 2017 թ.

 

Հոդված 1. 

Ճանաչել Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից 14 դեկտեմբերի 1960 թ. ընդունված «Գաղութացված երկրներին եւ ժողովուրդներին անկախություն շնորհելու մասին» Հռչակագիրը եւ միանալ դրան:

 Հոդված 2.  

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից։

  

Ռադիկ Խամոյան`

Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության (Հայաստան) Նախագահ

25 հուլիսի 2017 թ