Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Արմենակ Թիերի Աբրահամյանը շարունակում է զբաղվել ապօրինի գործունեությամբ ու զեղծարարությամբ

Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Խորհրդարանի Համատեղ հատուկ հանձնաժողովը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Արմենակ Թիերի Աբրահամյանը շարունակում է զբաղվել ապօրինի գործունեությամբ ու զեղծարարությամբ, հարկադրված է կրկին հիշեցնելու եւ հանրությանը տեղեկացնելու համար հրապարակել նրան բազմիցս ուղարկված պաշտոնական դիմում-պահանջի հետեւյալ տեքստը:

*****
Արմենակ Թիերի Աբրահամյանին,
Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահին

Ելնելով Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) առաջին գումարման հինգերորդ նստաշրջանի (11-ը հունիսի, 2017 թ., Երեւան) որոշման 10-րդ կետի

կրկնակի հիշեցնում ենք

հաշվի առնելով, որ ձեր լիազորությունները որպես Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ դադարեցված են եւ համաձայն այդ որոշման ստեղծված է Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ խորհրդարանի համատեղ հատուկ հանձնաժողով, որին հանձնարարված է կարգավորել հետեւյալ հարցերը.
1) Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Արմենակ Թիերի Աբրահամյանից ստանալ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կնիքը:
2) Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Արմենակ Թիերի Աբրահամյանից ստանալ ինքնության քարտերի պատրաստման սարքավորումը:
3) Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Արմենակ Թիերի Աբրահամյանից ստանալ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեյի մուտքերի եւ ծախսերի հաշվեկշիռը:
4) Հանձնաժողովին հանձնարարված է կարգավորել պետական հաշվեհամարների օգտագործման լիազորությունների հարցը:
5) Բոլոր հրամանագրերն ու որոշումները, հայտարարություններն ու պաշտոնական փաստաթղթերը ստորագրված 2017 թ. հունիսի 11-ից հետո Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Արմենակ Թիերի Աբրահամյանի կողմից համարված են անվավեր եւ իրավական ուժ չունեցող:

Ելնելով վերոհիշյալից պարոն Արմենակ Թիերի Աբրահամյան՝ ձեզանից կրկնակի պահանջում ենք, 10 օրվա ընթացքում հանձնաժողովին

1) Հանձնել Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կնիքը, բլանկները եւ նախագահի պետական տարբերանշանները:
2) Հանձնել Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների դիմումնագրերը եւ պատրաստված, սակայն դեռեւս քաղաքացիներին չհանձնված ինքնության քարտերը:
3) Հանձնել Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության ինքնության քարտերի պատրաստման սարքավորումը եւ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրված համակարգիչներն ու սարքավորումները:
4) Հանձնել Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների տվյալների բանկը:
5) Հանձնել Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեյի մուտքերի եւ ծախսերի հաշվետվությունը, կցելով բանկային եւ հաշվապահական փաստաթղթերը:
6) Փոխանցել Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության բանկերում բացված հաշիվները եւ դրանց օգտագործման լիազորությունները:
7) Մինչեւ բանկային հաշիվների փոխանցումը սառեցնել ելքի մասով բանկային գործունեությունը:
8) Փոխանցել բանկային գումարները եւ վերադարձնել կանխիկ գումարները:
9) Դադարեցնել Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության անօրինական քաղաքացություն շնորհելու եւ ինքնության քարտերի գովազդը, բաժանումը եւ դրանց հաշվին գումարներ ստանալը:

Ձեր կողմից Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն անօրինական շնորհելը եւ ինքնության քարտերի հաշվին անօրինական գումարներ ստանալը հանդիսանում է զեղծարարություն, եւ քրեական պատասխանատվության ենթակա գործողություն բոլոր երկրներում:

Կրկնակի կցվում է Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) առաջին գումարման հինգերորդ նստաշրջանի (11-ը հունիսի, 2017 թ., Երեւան) որոշման քաղվածքը:

Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության եւ Խորհրդարանի Համատեղ հատուկ հանձնաժողով

05.03.2018 թ.