Վետերանների եւ հաշմանդամների հարցերի հանձնաժողով,

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Վետերանների եւ հաշմանդամների հարցերի հանձնաժողով,

 

Նանձնաժողովի նախագահ` Էդուարդոս Փոլատիդիս

Հանձնաժողովի անդամներ` 

 

Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են.