Լրատվության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Լրատվության հարցերի հանձնաժողով

 

Նանձնաժողովի նախագահ` Տիգրան Հարությունյան

Հանձնաժողովի անդամներ`

 

Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են.

Հիմնական խնդիրները

 քարոզչական աշխատանքներ,

բացատրական, վերլուծական աշխատանքներ,

լուրերի արխիվացում, վերլուծություն,

պատասխաններ ընդդիմադիրներին, որպես ներուժ ունենալով Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի, Կառավարության եւ Ազգային ժողովի հռչակագրերը, փաստաթղթերը, իրավունքը, պատմությունը:

Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Հեռուստառադիոհաղորդումների լեզուն:

-Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հեռարձակվող հեռուստառադիո – հաղորդումների լեզուն հայերենն է: Հեռուստառադիո-ընկերությունները պարտավոր են ապահովել իրենց հաղորդումների լեզվի անաղարտությունը:

-Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է տեղեկատվական, կրթական, մշակութային եւ ժամանցային բնույթի հաղորդումների բազմազանություն առաջարկող հանրային ռադիոյի եւ հեռուuտատեuության առկայությունը եւ գործունեությունը:

 

-Ուսումնական հաղորդումներ,

-Ուսումնական բնույթի ֆիլմեր, տեսադարաններ,

-Ազգային գաղափարախոսություն, ավանդներ, երիտասարդության, հասարակության ազգային դաստիարակությանը առնչվող ֆիլմեր, սերիալներ, հաղորդումներ:

 

Օտարերկրյա հեռուստառադիո-ընկերությունների ծրագրերի հեռարձակումը

-Օտարերկրյա հեռուստառադիո-ընկերությունների ծրագրերը Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կարող են ամբողջությամբ վերահեռարձակվել միջպետական պայմանագրի կամ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կազմած պայմանագրի համաձայն: