1-ին նստաշրջան – Արևմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի 1-ին գումարման պագտամավորներ (18.01.2014 թ.)

Արևմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին գումարման պագտամավորներ: Լիազորությունները հաստատվել են 18.01.2014 թ. կայացած 1-ին նստաշրջանում:

           Ազգանուն       Անուն