Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը – 2020

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը – 2020

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ – 2
2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ – 4
3. ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐԸ – 8
4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ, ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ – 10
Արտաքին առավել նպաստավոր միջավայրի ձևավորում – 11
Ռազմական սպառնալիքների զսպում և չեզոքացում – 13
Արցախի անվտանգության ապահովում  – 15
5. ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՈՒՄԸ – 18
Միջազգային փոխգործակցության, անվտանգության և խաղաղության խթանում – 19
Ցեղասպանության կանխարգելում – 21
Հայաստան-Սփյուռք. համահայկականության ձևավորում – 21
6. ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ – 24
7. ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԿՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ – 28
Դիմակայուն հասարակական անվտանգության համակարգի զարգացում – 29
Բաց և անվտանգ տեղեկատվական և կիբեռտիրույթների ապահովում – 30
Մրցունակ տնտեսության զարգացում և պարենային անվտանգության ապահովում – 32
Ինքնաբավ և կայուն էներգետիկ համակարգի կայացում – 33
Հանրային բարեկեցության և ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավում – 35
Մտավոր ներուժի ներգրավում բարձր տեխնոլոգիական և ռազմական արդյունաբերության ոլորտներ – 35
Հանրային առողջության և կենսանվտանգության բարելավում – 37
Շրջակա միջավայրի վերականգնում, պահպանություն և բարելավու – 38
8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ – 40