Category Archive: Հանձնաժողովներ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) մշտական հանձնաժողովների ցանկը

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) մշտական հանձնաժողովների ցանկը Ըստ 18-ը հունվարի 2014 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)  1–ին գումարման 1–ին նստաշրջանի Որոշումի` Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Մշտական հանձնաժողովների կազմը հետեւյալն է.   Իրավական, օրենսդրական եւ պետական հարցերի հանձնաժողով, Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով, Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով, Հայրենակցական, համայնքային եւ …

Continue reading »

Իրավական, օրենսդրական եւ պետական հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) իրավական, օրենսդրական եւ պետական հարցերի հանձնաժողով   Հանձնաժողովի անդամներ, Արամյան Հրայր Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Էռնեստ Խամոյան Ռադիկ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Տիգրան Ղազարոսեան Վիոլետա Մելիքյան Արտաշես Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տեր-Սարգսյան Արմեն   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. ա) Սահմանադրության նախագծի մշակում: Հանձնաժողովը Սահմանադրության նախագծի մշակման հարցում հենվում …

Continue reading »

Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով Հանձնաժողովի անդամներ, Խամոյան Ռադիկ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Հայկ Ղազանջյան Աշոդ Մելքոն Ժորժ Մելքումյան Սերգեյ Սեդրակյան Վարդան Տեր-Սարգսյան Արմեն Տրապիզոնյան Գալուստ   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հանձնաժողովը խնդիր ունի ներկայացնելու Արեւմտյան Հայաստան Հանրապետության եւ Արեւմտյան Հայաստանի հայերի …

Continue reading »

Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով Հանձնաժողովի անդամներ Արամյան Հրայր Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեւոն Գասպարեան Սարգիս Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Էռնեստ Խամոյան Ռադիկ Խինոյեվ Դավիթ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Տիգրան Ղազարոսեան Վիոլետա Մարկոսեան Լիտիա Մելիքյան Արտաշես Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նազարեան Բեատրիչե Պասսամ Դահհան Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տեր-Սարգսյան Արմեն …

Continue reading »

Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական միությունների հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական միությունների հանձնաժողով Նանձնաժողովի նախագահ` Արմենակ Հարմանդայան Հանձնաժողովի անդամներ` Աբրահամեան Վրէժ Աթաքյան Վլադիմիր Ավետիսեան Կամո Ավթանդիլյան Վանյա Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բալեան Գեորգիս Բանգոյան Արմեն Գասպարեան Սարգիս Դալբաս Սեւան Ժամկոչյան Վազգեն Խամոյան Ռադիկ Խինոյեվ Դավիթ Խոսրոեվ Ռազմիկ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Հայկ Ղազանջյան Աշոդ Ղազարյան Հայկ Ղազարոսեան Ժան …

Continue reading »

Ֆինանսական եւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Ֆինանսական եւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողով   Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Ավթանդիլյան Վանյա Արամյան Հրայր Բալեան Գեորգիս Բանգոյան Արմեն Բեգլարյան Լեւոն Կարագոզյան Կարապետ Համբարձումյան Հրաչյա Մանջիկեան Վարդան Մելիքյան Արտաշես Մելիքջանյան Արսեն Մուրադյան Վալերա Շիրինյան Հրաչյա Սարյան Աշոտ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տոնոյան Արմեն   Հանձնաժողովը խնդիր ունի՝ -ուսումնասիրելու եւ պատրաստելու Արեւմտյան …

Continue reading »

Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ` Էռնեստ Գրիգորյան Հանձնաժողովի անդամներ` Արամյան Հրայր Բաբայան Հասմիկ Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեւոն Գայաեան Համբար Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Դիանա Գրիգորյան Էռնեստ Խաչատրյան Աննա Հարությունյան Տիգրան Ղազարոսեան Վիոլետա Մելիքյան Արտաշես Մհերյան Սամվել Նահատակյան Անահիտ Չիտյան Ազնիվ Սարյան Աշոտ Վարդանյան Կարեն Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Օհանյան Սաիդա …

Continue reading »

Մշակույթի հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Մշակույթի հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ` Յուլիա Գյուլոյան Հանձնաժողովի անդամներ` Աբրահամեան Վրէժ Բալայան Դավիթ Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Դիանա Գրիգորյան Էռնեստ Խամոյան Ռադիկ Խոսրոեվ Ռազմիկ Մհերյան Սամվել Նազարեան Բեատրիչե Նահատակյան Անահիտ Շահնազարյան Անուշավան Չիտյան Ազնիվ Պրազյան Կարեն Սարյան Աշոտ Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Մշակույթի հարցերի հանձնաժողովը խնդիր ունի մշակելու …

Continue reading »

Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ`  Սաիդա Օհանյան Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Բաբայան Հասմիկ Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Դիանա Գրիգորյան Էռնեստ Խաչատրյան Աննա Խինոյեվ Դավիթ Հարմանդայան Արմենակ Ղազարոսեան Վիոլետա Մարկոսեան Լիտիա Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նազարեան Բեատրիչե Նահատակյան Անահիտ Նիկողոսյան Ալվարդ Շահնազարյան Անուշավան Չիտյան Ազնիվ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Օհանյան Սաիդա …

Continue reading »

Երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողով Նանձնաժողովի նախագահ` Վաղարշակ Սագերտյանց Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Ավթանդիլյան Վանյա Բալեան Գեորգիս Բանգոյան Արմեն Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Էռնեստ Խամոյան Ռադիկ Հարմանդայան Արմենակ Ղազարյան Հայկ Մելիքջանյան Արսեն Մելքումյան Սերգեյ Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նահատակյան Անահիտ Շահնազարյան Անուշավան Չիտյան Ազնիվ Պրազյան Կարեն Սագերտյանց Վաղարշակ Սարյան Աշոտ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին …

Continue reading »

Older posts «