Category: Օրենքներ

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ   Օրենքի բովանդակությունը եւ նպատակը Հոդված 1. Սույն օրենքը պարունակում է հիմնական դրույթներ արեւմտահայերենի, ինչպես նաեւ արեւելահայերենի, գրաբարի, հայերենի բարբառների, ազգային փոքրամասնությունների, այլ ազգերի լեզուների մասին: Օրենքը պարունակում է նաեւ դրույթներ հանրային պատասխանատվության մասին, այն է՝ անհատին տալ հնարավորություն լեզվի եւ դրա գործածման վերաբերյալ հանրային եւ միջազգային ոլորտներում: Ինչպես …

Continue reading

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ   ԳԼՈՒԽ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության մշակութային քաղաքականության օրենսդրության խնդիրներն են՝ ա) Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների ապահովումն ու պաշտպանությունը մշակութային գործունեության մեջ, բ) Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ժողովուրդների եւ այլ էթնիկ միավորումների ազատ մշակութային գործունեությանն ուղղված իրավական երաշխիքների ստեղծումը: գ) Մշակույթի եւ մշակութային …

Continue reading

Օ Ր Ե Ն Ք «Պետությունների իրավունքների եւ պարտականությունների մասին» Կոնվենցիան (ստորագրված 26 դեկտեմբեր 1933 թ., համաամերիկյան պետությունների 7-րդ միջազգային համաժողովում (Մոնտեվիդեոյի Կոնվենցիա), որպես պետությունների իրավունքներ եւ պարտականություններ ճանաչելու մասին

Օ Ր Ե Ն Ք  «Պետությունների իրավունքների եւ պարտականությունների մասին» Կոնվենցիան  (ստորագրված 26 դեկտեմբեր 1933 թ., համաամերիկյան պետությունների 7-րդ միջազգային համաժողովում (Մոնտեվիդեոյի Կոնվենցիա), որպես պետությունների իրավունքներ եւ պարտականություններ ճանաչելու մասին Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 8 հոկտեմբեր 2016 թ.:  Համաձայն՝ Ռուսաստանի Կառավարության Դեկրետի «Թուրքահայաստանի մասին» («Արեւմտյան Հայաստանի մասին»), 13 հունվար 1918 թ., …

Continue reading

Օ Ր Ե Ն Ք «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիան վավերացնելու մասին, ստորագրված 10 դեկտեմբերի 1982 թ.՝ Մոնտեգո-Բեյ քաղաքում, եւ 29 հուլիսի 1994 թ. համաձայնության «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիայի XI մասի իրականացման վերաբերյալ»

Օ Ր Ե Ն Ք   «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիան վավերացնելու մասին, ստորագրված 10 դեկտեմբերի 1982 թ.՝ Մոնտեգո-Բեյ քաղաքում, եւ 29 հուլիսի 1994 թ. համաձայնության «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիայի XI մասի իրականացման վերաբերյալ»   Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 8 օգոստոս 2016 թ.:   Ղեկավարվելով ծովային …

Continue reading

Օ Ր Ե Ն Ք «Սեւրի խաղաղության պայմանագիրը վավերացնելու մասին, ստորագրված 10 օգոստոս 1920 թ., Սեւրում»

Օ Ր Ե Ն Ք   «Սեւրի խաղաղության պայմանագիրը վավերացնելու մասին, ստորագրված 10 օգոստոս 1920 թ., Սեւրում»   Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 23 հունիս 2016 թ.   Նկատի առնելով, որ Սեւրի խաղաղության պայմանագիրը՝ խաղաղության պայմանագիր է,   հաշվի առնելով, որ Սեւրի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից ի վեր Մերձավոր Արեւելքում չեն դադարում զինյալ …

Continue reading

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Օ Ր Ե Ն Ք «Արեւմտյան Հայաստանի պետական կառուցվածքի, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավորների կարգավիճակի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի կանոնակարգի մասին»

 ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕՐԵՆՔ  «Արեւմտյան Հայաստանի  պետական կառուցվածքի, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավորների կարգավիճակի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի կանոնակարգի մասին» Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) 21 հունվարի 2014 թ. որոշմամբ  Լրացումներն ու փոփոխություններն արված են 07 մարտի 2014 թ. որոշմամբ  Հաստատված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի 14 մարտի 2014 թ. որոշմամբ   …

Continue reading